Adverteren op Kijk Mijn Kind

Algemeen
Kijk Mijn Kind is een gespecialiseerd ouderportaal voor ouders met kinderen in de kinderopvang. Het portaal is generiek voor de kinderopvang en biedt een afgeschermd communicatieplatform voor de dagelijkse communicatie tussen de kinderopvangorganisatie en de ouders.

In de praktijk
Het Kijk Mijn Kind portaal is webbased en wordt door  de pedagogisch medewerkester/leidsters etc. gebruikt om de ouders middels dag/weekrapportage, foto’s en berichten vanuit de organisatie dagelijks informeren over het wel en wee van zijn/ haar kind. De informatie varieert van op groepsniveau gemaakte verslagen en foto’s tot schema’s van eten, drinken en slapen.
Alle informatie zowel aan de invoer kant als de opname kant zit achter een login.
De site kenmerkt zich door een professionele opzet, gebruiksgemak en volledigheid in de informatie mogelijkheden naar de ouders toe.

Gegevens
Ervaring leert ons dat een ouder gemiddeld 10 pagina’s per dag bekijkt. De ouders zijn tussen de 20 en de 35 jaar. De site wordt met name door de moeders bezocht.
Naast de ouders wordt de portal intensief gebruikt door de pedagogisch medewerkester/ leidsters die alle informatie erop zetten. Zij zien per kind welke onder haar verantwoording valt gemiddeld 7 pagina’s per dag. De pedagogisch medewerksters/leidsters zijn tussen de 18 en de 35 jaar , opleidingsniveau is VMBO/MBO . Van de begeleiding in de kinderopvang is 99%  vrouw.

.

Sorry, due to anti-spam measures, this contact form requires that javascript be enabled on your browser.