Kijk Mijn Kind

.

.

Veel kinderopvangorganisaties kampen met het probleem dat de communicatie tussen organisatie en ouders stroef verloopt. SaaS Solutions werd uitgenodigd mee te denken in een oplossing voor dit probleem. Het eindresultaat is Kijk Mijn Kind.
.

Kijk Mijn Kind is ontwikkeld vanuit de behoefte van kinderopvangorganisaties aan een betere communicatie met ouders passend bij deze tijd.

Het Kijk Mijn Kind portaal is een met een wachtwoord en gebruikersnaam afgeschermde communicatie omgeving welke aan kinderopvangorganisaties de mogelijkheid biedt om rechtstreeks aan de ouders informatie te verschaffen over het welbevinden van het kind tijdens het verblijf in de kinderopvang. De ouders kunnen via het Kijk Mijn Kind portaal informatie over hun kind (eren), de groep, de locatie en de organisatie vinden. In totaal maken in 2010 800.000 kinderen gebruik van kinderopvang.

.

Het portaal bevat de volgende onderdelen:

  • Dagboekjes met foto’s.
  • Eet- en slaapschema.
  • Inzicht in verstuurde facturen.
  • Nieuwsbrieven op zowel locatie- als organisatieniveau.
  • Formulieren als verhuisformulier, medicijnformulier etc. zijn maatwerk per organisatie.
  • Locatiepagina met namen en foto’s van de pedagogisch medewerkers.

.

Gebruiksvriendelijkheid
Iedereen op de werkvloer moet het programma kunnen gebruiken. Het niveau van kennis en omgang met computers varieert enorm en daarom is gebruiksvriendelijkheid is erg belangrijk geweest tijdens de ontwikkeling. Gedurende het ontwikkeltraject hebben wij continu laten testen in de praktijk door pedagogisch medewerkers op bruikbaarheid en inzetbaarheid van Kijk Mijn Kind.
.

Sluit perfect aan bij huidige systemen
Onze database vullen wij met gegevens uit het planning en plaatsingsysteem welke al in gebruik is binnen de kinderopvangorganisatie. Wij maken een koppeling met die database en zorgen ervoor dat onze databases up-to-date blijven.
.

Zonder zorgen
Kijk Mijn Kind draait op servers van SaaS Solutions. Zodoende belasten wij de organisatie niet met zorgen over onderhoud, updates en beschikbaarheid van de software. Tevens is het portaal van Kijk Mijn Kind whitelabel aanbieden. Dit wil zeggen dat ouders het portaal kunnen bereiken door naar http://mijn.uwkinderopvangorganisatie.nl te surfen.
.

Kosten
Door een aantrekkelijke kostenstructuur zou het kunnen zijn dat uw organisatie niets hoeft te betalen voor het gebruik van Kijk Mijn Kind.
.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek aanvragen gebruik dan onderstaand contactformulier.
.

Sorry, due to anti-spam measures, this contact form requires that javascript be enabled on your browser.