Jongeren in Kaart

Naar de applicatie

Programma
Kennis van en inzicht in de individuele jongeren en jongerengroepen waarmee gewerkt wordt; dát is belangrijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Vanwege de individuele aandacht die sommige jongeren vragen maar ook voor de groepsaanpak en tenslotte voor de programmering van activiteiten. Jongeren in kaart is een software-programma ontwikkeld op basis van methodiek van de groepsmonitor.
Het programma geeft in één oogopslag inzicht in de individuele jongeren, de groepsverbanden maar ook de zorgen en talenten binnen de doelgroep. Het programma is eenvoudig te bedienen, zeer gebruikersvriendelijk en direct te vertalen in aanpak en programma. Daarmee is Jongeren in Kaart een baanbrekende tool in effectief en doelgericht jongerenwerk, maar ook bijvoorbeeld voor het voortgezet onderwijs. De methodiek en de daaraan gekoppelde software is in diverse praktijksituaties in gebruik. Jongeren in kaart is een ontwikkeling van Jan Schellekens (Bureau de Spits) en SaaS Solutions. Het is een inhoudelijke tool voor effectief jongerenwerk en tegelijkertijd bruikbaar als database voor verantwoording van het werk. Aan de implementatie is een training gekoppeld gericht op de groepsmonitor en het gebruik van de software. Deze training wordt verzorgd door bureau De Spits. Het beheer, onderhoud van de database en de server, en de beveiliging van de software is in handen van Saas Solutions. De software modules zijn langdurig in de praktijk getest en aangepast aan het gebruik door jongerenwerkers.

Beveiliging
Het programma is op meerdere manieren beveiligd tegen onwenselijk gebruik. Binnen het programma zijn er meerdere inlogniveau’s. Gegevens tussen jongerenwerker en het programma worden versleuteld en om het programma in te komen is er naast een gebruikersnaam en wachtwoord tevens TAN-code nodig.

SaaS
Jongeren in Kaart is ontwikkeld en wordt onderhouden door SaaS Solutions te Schiedam. Het gebruik van het programma, updates en onderhoud zijn in een gebruikersabonnement verwerkt. Het programma hoeft dus niet aangeschaft te worden. Dit bepaalt mede dat de kosten vooraf bekend zijn en er geen lange termijn investeringen nodig zijn.