In de media

 

Februari 2012

Uit: Movisie Effectieve sociale interventies :

Methodebeschrijving JIT
Registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’
Om de doelgroep goed in beeld te krijgen, is door Jan Schellekens (Bureau de Spits) het registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’ ontwikkeld. De monitor is ontwikkeld op grond van de leefgebieden (Schellekens, 1998) en later aangevuld met de zorg en talentenmonitor (Schellekens, 2011). SaaS Solutions (www.saassolutions.nl/jongeren-in-kaart) heeft gezorgd voor de vorm. Dit online systeem draagt bij aan een eenduidige registratie van (groepen) jongeren, analyse en volgsystematiek (monitor) voor en door relevante ketenpartners.Het programma bevat een persoonlijke gegevenskaart en een individuele monitor: de zorgenkaart.

Ook is binnen het programma een talentenkaart ontwikkeld met hetzelfde scoresysteem. De zorgenkaart en talentenkaart zijn erop gericht om de persoonlijke achtergrond van jongeren in kaart te brengen. In een incompany training leren medewerkers om met het softwareprogramma Jongeren in Kaart te werken.

Link naar de bron